اره لنگ

ساخت بلغارستان
بلغاری
اره لنگ نیمه اتوماتیک
260 240*240 240*260
45°
60°
فروخته شد

اره لنگ

ساخت بلغارستان
بلغاری
اره لنگ نیمه اتوماتیک
260 240 240 × 260
45° - - -
60° - - -
R
KL-B260S-4

اره لنگ

ساخت بلغارستان
بلغاری
اره لنگ نیمه اتوماتیک
260 240 240 × 260
45° - - -
60° - - -
R
KL250S-1

اره لنگ

ساخت ایران
ماشین سازی خدیوپور
اره لنگ نیمه اتوماتیک
250 240 240 × 260
45° - - -
60° - - -
فروخته شد
KL-T400S-1

اره لنگ

ساخت ایران
ماشین سازی طاهری
اره لنگ نیمه اتوماتیک
400 320 240 × 400
45° 260 250 250 × 320
60° - - -
فروخته شد
KL-M250S

اره لنگ

ساخت ایران
ماشین سازی ملت
اره لنگ نیمه اتوماتیک
250 220 250 × 220
45° 180 160 180 × 160
60° - - -
فروخته شد
KL-T400S

اره لنگ

ساخت ایران
ماشین سازی طاهری
اره لنگ نیمه اتوماتیک
400 320 240 × 400
45° 260 250 250 × 320
60° - - -
R
KL-M250-2-1

اره لنگ

ساخت ایران
ماشین سازی ملت
اره لنگ نیمه اتوماتیک
250 220 250 × 220
45° 180 160 180 × 160
60° - - -
R
KLO800S-1-2

اره لنگ

ساخت آلمان
کارخانه کاستو
اره لنگ نیمه اتوماتیک
800 700 800 × 600
45° - - -
60° - - -
فروخته شد
KL-T400S-2

اره لنگ

ساخت ایران
ماشین سازی طاهری
اره لنگ نیمه اتوماتیک
400 320 240 × 400
45° 260 250 250 × 320
60° - - -
R

اره لنگ

ساخت ایران
ماشین سازی طاهری
اره لنگ نیمه اتوماتیک
400 320 240 × 400
45° 260 250 250 × 320
60° - - -
فروخته شد
KL-E520S-1

اره لنگ

ساخت ایران
ماشین سازی ایزدی (ایران برش)
اره لنگ نیمه اتوماتیک
520 450 320 × 520
45° - - -
60° - - -
R
KL-T250S-1

اره لنگ

ساخت ایران
ماشین سازی توکل
اره لنگ نیمه اتوماتیک
250 220 250 × 220
45° 180 160 180 × 160
60° - - -
فروخته شد
KL-B260A-1

اره لنگ

ساخت بلغارستان
بلغاری
اره لنگ اتوماتیک
260 240 240 × 260
45° - - -
60° - - -
فروخته شد

دستگاه اره نواری بر اساس نوع و نحوه عملکرد مورد نظر شما پیدا نشد.
لطفا فیلترهای اعمال شده را مجددا بررسی کنید.

تعداد دستگاه‌های موجود در این بخش: 14