تخصصی‌ترین و بزرگترین مرکز ارائه ماشین‌آلات برش اره‌نواری و تیغ اره‌نواری فولادبر در ایران
 • «کیــفـیت بـرتر»

 • «با بیش از ۲۴ سال سابقه»

 • «تعداد مشتریان ما به ۲۸۰۰ نفر رسید»

خرید تیغ اره نواری

(توجه: این صفحه در حال تکمیل می‌باشد و بزودی راه اندازی خواهد شد.)

 چنانچه قبلا از ما خرید کرده‌اید و نام کاربری دارید و مایلید بر اساس سابقه فاکتورهای قبلی خرید کنید، اینجا کلیک کنید؛ در غیر اینصورت لطفا فیلترهای زیر را جهت انتخاب کالای مورد نیاز خود به ترتیب اعمال کنید:

 • هر متر 700,000 ریال

  فرم و ساختار دندانه های این تیغه باعث نفوذ بیشتر در متریال با نیروی کمتر شده که این امر باعث طول عمر دندانه ها و صرفه جویی در زمان خواهد بود.

  موارد مصرف:

  تیغه چند منظوره مخصوص برش انواع آهن آلات در مقاطع توپر و تو خالی با دیواره های ضخیم مخصوص برش انواع فلزات رنگی مخصوص برش ورق های ضخیم و بندیل بریهای قطر بالا

  AS32 BC98 SC37

  فرم و ساختار دندانه های این تیغه باعث نفوذ بیشتر در متریال با نیروی کمتر شده که این امر باعث طول عمر دندانه ها و صرفه جویی در زمان خواهد بود.

  هر متر 700,000 ریال
  موارد مصرفتیغه چند منظوره مخصوص برش انواع آهن آلات در مقاطع توپر و تو خالی با دیواره های ضخیم مخصوص برش انواع فلزات رنگی مخصوص برش ورق های ضخیم و بندیل بریهای قطر بالا

  AS32 BC98 SC37
 • هر متر 440,000 ریال

  فرم و ساختار دندانه های این تیغه باعث نفوذ بیشتر در متریال با نیروی کمتر شده که این امر باعث طول عمر دندانه ها و صرفه جویی در زمان خواهد بود.

  موارد مصرف:

  تیغه چند منظوره مخصوص برش انواع آهن آلات در مقاطع توپر و تو خالی با دیواره های ضخیم مخصوص برش انواع فلزات رنگی مخصوص برش ورق های ضخیم و بندیل بریهای قطر بالا

  AS32 BC98 SC37

  فرم و ساختار دندانه های این تیغه باعث نفوذ بیشتر در متریال با نیروی کمتر شده که این امر باعث طول عمر دندانه ها و صرفه جویی در زمان خواهد بود.

  هر متر 440,000 ریال
  موارد مصرفتیغه چند منظوره مخصوص برش انواع آهن آلات در مقاطع توپر و تو خالی با دیواره های ضخیم مخصوص برش انواع فلزات رنگی مخصوص برش ورق های ضخیم و بندیل بریهای قطر بالا

  AS32 BC98 SC37
 • هر متر 600,000 ریال

  فرم و ساختار دندانه های این تیغه باعث نفوذ بیشتر در متریال با نیروی کمتر شده که این امر باعث طول عمر دندانه ها و صرفه جویی در زمان خواهد بود.

  موارد مصرف:

  تیغه چند منظوره مخصوص برش انواع آهن آلات در مقاطع توپر و تو خالی با دیواره های ضخیم مخصوص برش انواع فلزات رنگی مخصوص برش ورق های ضخیم و بندیل بریهای قطر بالا

  AS32 BC98 SC37

  فرم و ساختار دندانه های این تیغه باعث نفوذ بیشتر در متریال با نیروی کمتر شده که این امر باعث طول عمر دندانه ها و صرفه جویی در زمان خواهد بود.

  هر متر 600,000 ریال
  موارد مصرفتیغه چند منظوره مخصوص برش انواع آهن آلات در مقاطع توپر و تو خالی با دیواره های ضخیم مخصوص برش انواع فلزات رنگی مخصوص برش ورق های ضخیم و بندیل بریهای قطر بالا

  AS32 BC98 SC37
 • هر متر 347,000 ریال

  فرم و ساختار دندانه های این تیغه باعث نفوذ بیشتر در متریال با نیروی کمتر شده که این امر باعث طول عمر دندانه ها و صرفه جویی در زمان خواهد بود.

  موارد مصرف:

  تیغه چند منظوره مخصوص برش انواع آهن آلات در مقاطع توپر و تو خالی با دیواره های ضخیم مخصوص برش انواع فلزات رنگی مخصوص برش ورق های ضخیم و بندیل بریهای قطر بالا

  AS32 BC98 SC37

  فرم و ساختار دندانه های این تیغه باعث نفوذ بیشتر در متریال با نیروی کمتر شده که این امر باعث طول عمر دندانه ها و صرفه جویی در زمان خواهد بود.

  هر متر 347,000 ریال
  موارد مصرفتیغه چند منظوره مخصوص برش انواع آهن آلات در مقاطع توپر و تو خالی با دیواره های ضخیم مخصوص برش انواع فلزات رنگی مخصوص برش ورق های ضخیم و بندیل بریهای قطر بالا

  AS32 BC98 SC37
 • هر متر 347,000 ریال

  فرم و ساختار دندانه های این تیغه باعث نفوذ بیشتر در متریال با نیروی کمتر شده که این امر باعث طول عمر دندانه ها و صرفه جویی در زمان خواهد بود.

  موارد مصرف:

  مخصوص برش انواع مقاطع توپر با سختی متوسط

  AS32 BC98 sc37

  فرم و ساختار دندانه های این تیغه باعث نفوذ بیشتر در متریال با نیروی کمتر شده که این امر باعث طول عمر دندانه ها و صرفه جویی در زمان خواهد بود.

  هر متر 347,000 ریال
  موارد مصرفمخصوص برش انواع مقاطع توپر با سختی متوسط

  AS32 BC98 sc37

تیغ اره نواری بر اساس نوع و نحوه عملکرد مورد نظر شما پیدا نشد.
لطفا فیلترهای اعمال شده را مجددا بررسی کنید.


 چنانچه تیپ تیغه‌ها و موارد کاربرد آنها را نمی‌شناسید، لطفا متریال‌های مورد برش خود را انتخاب نمایید:


تعداد محصولات تیغ اره نواری موجود: 5