اره نواری تایوان

ساخت تایوان
ساخت تایوان
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
225 180 180 × 300
45° 150 130 130 × 150
60° - - -
R
trex-260

اره نواری صد صنعت

ساخت ایران
ساخت شرکت صد صنعت
اره نواری بازویی
با قابلیت زاویه بری
استاندارد اروپا
210 180 270 × 200
45° 180 180 180 × 190
60° 100 90 120 × 90
R
trex300

اره نواری صد صنعت

ساخت ایران
ساخت شرکت صد صنعت
اره نواری بازویی
با قابلیت زاویه بری
استاندارد اروپا
280 210 210 × 300
45° 210 210 210 × 260
60° 130 130 130 × 130
R
1-KB-T225M-1

اره نواری تایوان

ساخت تایوان
ساخت تایوان
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
225 180 180 × 300
45° 150 130 130 × 150
60° - - -
فروخته شد
KB-SM310M

اره نواری صد صنعت

ساخت ایران
ساخت شرکت صد صنعت
اره نواری بازویی
با قابلیت زاویه بری
استاندارد اروپا
310 260 260 × 400
45° 260 250 200 × 290
60° 180 170 170 × 180
R
KB320A-2-1

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
320 250 230 × 350
45° - - -
60° - - -
فروخته شد

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
230 230 230 × 240
45° - - -
60° - - -
فروخته شد
KB-C350AH-PLC

اره نواری کاترال

ساخت ترکیه
ساخت شرکت کاترال
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
350 350 210 × 400
45° - - -
60° - - -
R
KB-T180M

اره نواری تایوان

ساخت تایوان
ساخت تایوان
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
180 180 125 × 180
45° 127 120 120 × 125
60° - - -
R
KB-T230M2

اره نواری تایوان

ساخت تایوان
ساخت تایوان
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
230 230 230 × 345
45° 165 165 165 × 230
60° - - -
R
KB-O250M-1-1

اره نواری متفرقه

ساخت انگلستان
STARTRITE
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
250 250 250 × 460
45° 250 250 250 × 280
60° - - -
R
KB-C280SH

اره نواری کاترال

ساخت ترکیه
ساخت شرکت کاترال
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
استاندارد اروپا
280 280 140 × 350
45° 200 200 150 × 220
60° - - -
R
KB-350SH

اره نواری کاترال

ساخت ترکیه
ساخت شرکت کاترال
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
استاندارد اروپا
350 350 210 × 430
45° 300 280 200 × 300
60° - - -
R
KB-CM350SH

اره نواری کاترال

ساخت ترکیه
ساخت شرکت کاترال
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
با قابلیت زاویه بری
350 350 350 × 460
45° 300 250 250 × 300
60° - - -
R
KB-CM350SH

اره نواری کاترال

ساخت ترکیه
ساخت شرکت کاترال
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
با قابلیت زاویه بری
350 350 350 × 460
45° 320 300 180 × 320
60° - - -
R
KB-C350AH-PLC

اره نواری کاترال

ساخت ترکیه
ساخت شرکت کاترال
اره نواری بازویی
برنامه دار plc
استاندارد اروپا
350 350 200 × 400
45° - - -
60° - - -
R

اره نواری چینی

ساخت چین
ساخت چین
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
180 180 180 × 280
45° 127 120 120 × 125
60° - - -
R
kb300ah

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
300 270 240 × 300
45° - - -
60° - - -
R

اره نواری چینی

ساخت چین
ساخت چین
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
225 180 180 × 300
45° 150 130 130 × 150
60° - - -
R
KB-CM280SH

اره نواری کاترال

ساخت ترکیه
ساخت شرکت کاترال
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
با قابلیت زاویه بری
280 250 150 × 280
45° 180 150 150 × 165
60° - - -
R
KB-S210m-11

اره نواری صد صنعت

ساخت ایران
محصول مشترک ایتالیا و شرکت صد صنعت
اره نواری بازویی
با قابلیت زاویه بری
استاندارد اروپا
210 180 270 × 200
45° 180 180 180 × 190
60° 100 90 120 × 90
فروخته شد
KB250AH

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
275 180 180 × 300
45° - - -
60° - - -
R
KB-B230A

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
230 230 230 × 240
45° - - -
60° - - -
R
KB-OM220M-1

اره نواری متفرقه

ساخت ایران
ساخت شرکت ایران تولید
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
با قابلیت زاویه بری
220 200 200 × 200
45° 140 140 140 × 140
60° 90 90 90 × 90
175,000,000 R
kb-200s

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
استاندارد ایران
200 180 180 × 200
45° - - -
60° - - -
R
KB-B320S

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
320 320 220 × 440
45° 280 260 200 × 280
60° - - -
R
KBD350AH

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری دو ستونه
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
350 350 350 × 400
45° - - -
60° - - -
R
KB-O320A-1

اره نواری متفرقه

ساخت ترکیه
شرکت آکیاپک
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
320 300 300 × 320
45° - - -
60° - - -
620,000,000 R
KBD500AH

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری دو ستونه
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
500 500 500 × 550
45° - - -
60° - - -
R
KB-BM270S-1

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
با قابلیت زاویه بری
270 270 220 × 350
45° 240 170 200 × 270
60° 150 100 100 × 150
R

اره نواری تایوان

ساخت تایوان
ساخت تایوان
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
225 200 245*150
45° 130 130 140*100
60° 90 90 90*110
R
KB-B440S

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
440 440 440 × 610
45° 410 410 410 × 440
60° - - -
R
KB-B320SL

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
320 320 310 × 610
45° 320 320 180 × 460
60° - - -
R

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
320 320 310 × 610
45° 320 320 180 × 460
60° - - -
R
KBD350AH.1

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
350 350 210 × 400
45° - - -
60° - - -
فروخته شد

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
230 230 230 × 240
45° - - -
60° - - -
فروخته شد
KB-C280A-2

اره نواری کاترال

ساخت ترکیه
ساخت شرکت کاترال
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
280 250 150 × 290
45° - - -
60° - - -
فروخته شد
KBD600AH

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری دو ستونه
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
620 620 600 × 670
45° - - -
60° - - -
R
KB-TD350AHD-2

اره نواری متفرقه

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی طاهری
اره نواری دو ستونه
اره نواری اتوماتیک
استاندارد ایران
350 350 350 × 400
45° - - -
60° - - -
فروخته شد
KB-BD 320 AH

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
330 300 500 × 320
45° - - -
60° - - -
R

اره نواری متفرقه

ساخت ایران
اره نواری رضا
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
180 180 125 × 180
45° 127 120 120 × 125
60° - - -
R
KB-T230M-2

اره نواری تایوان

ساخت تایوان
DC
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
استاندارد اروپا
230 230 230 × 345
45° 165 165 165 × 230
60° - - -
فروخته شد

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
320 300 300 × 320
45° - - -
60° - - -
فروخته شد
KB-BM230S

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری نیمه اتوماتیک
با قابلیت زاویه بری
230 230 130 × 320
45° 210 180 160 × 230
60° 120 100 100 × 120
R
KB320AH-2

اره نواری خدیوپور

ساخت ایران
ساخت ماشین سازی خدیوپور
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
320 300 300 × 320
45° - - -
60° - - -
R
KB-B320A-2

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری اتوماتیک
استاندارد اروپا
320 300 300 × 320
45° - - -
60° - - -
فروخته شد
KB-BM230M

اره نواری بکامک

ساخت ترکیه
ساخت شرکت بکامک
اره نواری بازویی
اره نواری سیستم دستی
با قابلیت زاویه بری
230 230 130 × 320
45° 210 180 160 × 230
60° 120 100 100 × 120
R

دستگاه اره نواری بر اساس نوع و نحوه عملکرد مورد نظر شما پیدا نشد.
لطفا فیلترهای اعمال شده را مجددا بررسی کنید.

تعداد دستگاه‌های اره نواری موجود: 47